Eureka artikel
Over project: Clemensstaete
4 August, 2021

Streep door zorg en horeca in Waalwijkse Clemenskerk

WAALWIJK - Het plan voor zorg en horeca in de Clemenskerk in Waalwijk is van tafel. Projectontwikkelaar Walther Coppens kan er geen geschikte partijen voor vinden. Hij gaat nu voor koopappartementen in het monumentale gebouw.

Volgens Coppens wordt nog hard aan het nieuwe ontwerp gewerkt. Het aangepaste bouwplan mag geen afbreuk doen aan het rijksmonument. ,,Er is overleg met de monumentencommissie”, aldus Coppens. ,,En ik wil de plannen ook nog eerst aan de buurt voorleggen. Ik betrek ze daar graag bij.”

Coppens laat dus wel het idee los om van het gebouw een soort huiskamer van Baardwijk te maken. Hij ontvouwde eerder plannen voor een bijzonder gezondheidscentrum en grand-café in de kerk. Maar mogelijke partijen haakten af, en nu ontbreekt het aan concrete interesse.

De projectontwikkelaar van Eureka Vastgoed benadrukt dat deze plannen voor Clemensstaete niet zo maar terzijde zijn geschoven. ,,Ik heb heel hard gezocht naar geschikte partijen”, legt hij uit. ,,Maar het is helaas niet gelukt.” Een aantal zorginstanties verkoos uiteindelijk het voormalige ABN AMRO-pand aan de Mr. van Coothstraat boven de kerk. ,,Ik heb contact gezocht met huisartsen, gemeente en zorgverzekeraar, om te kijken of er andere gebruikers te vinden waren. Maar tevergeefs.”

Bij het grand-café is het hetzelfde verhaal. ,,Iedereen kent de huidige situatie van de horeca”, stelt Coppens. ,,Ondernemers stappen niet zo snel meer in zo’n avontuur.”

Discussie

Maar de projectontwikkelaar verwacht dat ook het nieuwe ontwerp iets moois kan opleveren. Een groot deel van zijn project blijft overigens overeind. Het gaat vooral om aanpassingen in de kerk zelf. Het blijft de bedoeling om bij het monumentale gebouw nieuwe woonblokken met ruime (zorg)appartementen te bouwen.

Dat plan leidde eerder tot discussie in de buurt. Is de nieuwbouw te kolossaal of niet? Naar aanleiding van die discussie heeft Coppens het plan eerder al wat aangepast.

Het kan overigens nog wel even duren voordat er daadwerkelijk ge- en verbouwd wordt. Nu Coppens de plannen deels om gooit, moet het ontwerpbestemmingsplan weer worden aangepast. Deze komt na de zomer ter inzage te liggen. De procedures worden dan weer opnieuw opgestart. Coppens wil de omwonenden eerst nog persoonlijk inlichten over de plannen.

Hij beseft dat de al lang lopende procedures nog veel tijd in beslag zullen nemen. ,,Dat zie je nu eenmaal vaak bij dit soort grote projecten.”

Bron