Clemensstaete - 2
Over project: Clemensstaete
21 December, 2020

Bouw bij Clemenskerk minder hoog: aangepast plan oogst bijval en kritiek

De plannen met de Clemenskerk in de wijk Baardwijk zijn aangepast na verzet uit de buurt. Zo wordt de bouw rondom de Waalwijkse kerk lager. Er is nu bijval voor het plan, maar nog niet alle kritiek is verstomd.

Er staat een bouwsteiger in de Sint Clemenskerk. De hoek, waarin een plaats voor Maria was geserveerd, is leeg. Het altaar is gesloopt en het beeld van de moeder van Jezus is naar de Sint Jan Verhuisd. Allemaal tekenen dat de plannen die Walther Coppens, eigenaar van de kerk heeft, op het punt staan te worden gerealiseerd. Zo komt er een zorgcentrum in het godshuis. En appartementen, binnen en buiten.

Gewijzigd

Deze zaterdag licht Coppens die plannen nog een keer toe, in twee sessies. Alles bij elkaar horen zo’n vijftig omwonenden dat het eerste ontwerp op verschillende plaatsen in gewijzigd: veel mensen hadden vooral moeite met de bouw van seniorenappartementen rondom te kerk. Te veel, te hoog, te dicht op dit ijkpunt van Baardwijk.

Aan de zuidkant zullen de appartemen­ten verder van de kerk afstaan. De ruimte die daardoor ontstaat, wordt een klooster­gang

Walther Coppens, Eigenaar Clemenskerk

Coppens legt uit dat het aantal bouwlagen – vier – intact blijft, maar dat de hoogte is aangepast. ,,Het wordt een meter zeventig lager”, zegt hij. ,,Aan de zuidkant zullen de appartementen verder van de kerk afstaan. De ruimte die daardoor ontstaat, wordt een kloostergang. Dat past bij het karakter van de Clemenskerk. Met bankjes, grenzend aan de tuin. De tuin grenst aan het terras van de horeca die er ook in de kerk komt.”

Er komen 91 appartementen. Tel daarbij op dat het zorgcentrum in de kerk ook veel mensen zal trekken, dan is niet meer dan logisch dat het verkeer aanzienlijk zal toenemen. De omwonenden Wim Coppens – geen familie van Walther – en Jan de Vos voorzien grote problemen. ,,De buurt gaat er overlast van krijgen.”

Te massaal, zo’n mooie kerk moet ruimte hebben om helemaal tot zijn recht te komen

Omwonenden Wim Coppens en Jan de Vos

Ze hebben ook moeite met de bouwvolume: ,,Te massaal, zo’n mooie kerk moet ruimte hebben om helemaal tot zijn recht te komen. Die wordt nu ingenomen door die appartementen.”

Volgens Walther Coppens kan het parkeerprobleem worden getackeld als er wordt gekozen voor eenrichtingsverkeer in de Pastoor van der Zijlestraat. ,,Dan kan een deel van die straat worden gebruikt voor parkeervakken.”

Vraagtekens

Over de verkeersdrukte in de Loeffstraat: ,,Onderzoek in 2010 heeft uitgewezen dat er toen zo’n vierduizend verkeersbewegingen per dag waren. Als de plannen van het verkeersproject het GOL zijn uitgevoerd zakt dat naar ruim 3500.”

Maar omwonende Frans Simon zet daar zijn vraagtekens bij. ,,In die berekening is geen rekening gehouden met dit plan. Daar heb ik Coppens ook op gewezen. Die gaf dat ook ruiterlijk toe, er was niet bij stilgestaan.”

Die ondernemer moet toch zijn geld verdienen om uit de kosten te komen. Bovendien is er een enorme behoefte aan zulk soort appartemen­ten

Frans Simon, Omwonende

Simon was tevreden over de presentatie. ,,Er is echt werk gemaakt van de op- en aanmerkingen bij het eerste plan. Wat mij betreft, mag hij doorgaan. Die ondernemer moet toch zijn geld verdienen om uit de kosten te komen. Bovendien is er een enorme behoefte aan zulk soort appartementen. Dan moet er wat veranderen, en dat kan pijn doen. De hamvraag: wil je die last dragen als je weet dat er een groot maatschappelijk belang mee is gediend? Ik wel.”

Gestoord

Toch heeft Simon zich wel ergens aan gestoord. ,,De wethouder heeft al in een vroegtijdig stadium aangegeven dat er groen licht komt voor dit bouwproject. Ik had verwacht dat hij de visie van de gemeente zou toelichten.”

Volgend jaar komt het bestemmingsplan bij de gemeente terecht. Eind 2023 hoopt Walther Coppens de linten van Clemensstaete door te knippen.

Bron