Eureka artikel
Over project: Clemensstaete
18 May, 2020

Kerken behouden, door ze samen te gebruiken

WAALWIJK - Natuurlijk, kerk en staat zijn strikt gescheiden in ons land. En dat willen ze in Waalwijk ook vooral zo houden. Maar dan nog kun je samenwerken, daar waar de belangen elkaar raken. Bijvoorbeeld als het gaat om de toekomstige functies van religieuze gebouwen. ,,Niet elk gebouw hoeft behouden te blijven."

Eric Daandels laat er geen misverstand over bestaan. Geloofsgemeenschappen blijven baas over hun eigen gebouwen. Dat is voor de Waalwijkse wethouder zo klaar als een klontje. Maar hij vindt ook dat niemand z’n ogen mag sluiten voor maatschappelijke ontwikkelingen die kerken en andere religieuze gemeenschappen raken.

Ik merk dat geloofsge­meen­schap­pen zelf ook zien dat dingen veranderen. Het is belangrijk om al vroeg met elkaar in gesprek te komen over plannen en ideeën rond gebouwen

Eric Daandels, wethouder gemeente Waalwijk

,,Op veel plaatsen loopt het aantal bezoekers van samenkomsten fors terug. Er sluiten niet voor niets kerken. Die komen leeg te staan, worden gesloopt of krijgen een andere functie. Ik merk dat geloofsgemeenschappen zelf ook zien dat dingen veranderen. Het is belangrijk om al vroeg met elkaar in gesprek te komen over plannen en ideeën rond gebouwen. Om te kijken wat mogelijk is.”

Een flink aantal Waalwijkse geloofsgemeenschappen zit inmiddels met de gemeente om tafel om het religieus erfgoed in kaart te brengen. Dat moet uitmonden in een visie over de toekomst van de gebouwen. Wat zijn de verwachtingen voor de komende vijf tot tien jaar. ,,Uitgangspunt is dat een religieus gebouw behouden blijft.”

Eerst functies combineren, dan pas compleet andere bestemming of eventueel sloop

Eric Daandels, wethouder gemeente Waalwijk

Soms kan dat omdat de geloofsgemeenschap nog voldoende bezoekers trekt en het gebouw financieel prima kan onderhouden. Als dat moeilijker wordt, kan een pand deels een andere bestemming krijgen door functies te combineren. Pas daarna komt wat Daandels betreft een compleet ander bestemming in beeld, of zelfs sloop.

Emoties

Daandels merkte dat het lang niet altijd meevalt voor geloofsgemeenschappen om alles, en zeker zorgen, met elkaar te delen. Want wie praat er graag over terugloop van kerkgangers of over financiële problemen. ,,Er spelen ook allerlei emoties, niet alleen bij het bestuur maar zeker ook bij de achterban. Dat is heel begrijpelijk.”

Eric Daandels nieuwe wethouder van Waalwijk en wijkwethouder van Waspik.

Eric Daandels nieuwe wethouder van Waalwijk en wijkwethouder van Waspik. © Paula Pols

Volgens Daandels groeit het besef dat ‘niet altijd een kerk nodig is om het geloof te belijden’. Dat komt goed van pas, want Waalwijk vindt dat ze niet per se ‘tien dezelfde soorten (gemeentelijke) monumenten’ overeind hoeft te houden.

,,Nogmaals, de geloofsgemeenschap bepaalt wat er gebeurt. Maar ik hoop dat wanneer ze iets willen met hun pand, ze op tijd bij ons aan de bel trekken. Want dat gaat het toch om bestemmingsplannen, vergunningen, wat kan wel, wat mag niet. Hoe ga je om met projectontwikkelaars die op de stoep staan.”

We denken graag mee, want we zijn tegen leegstand en voor leefbaar­heid

Eric Daandels, wethouder gemeente Waalwijk

En als aan die bel is getrokken, kan de gemeente bezien of wellicht functies gecombineerd kunnen worden. Heeft Waalwijk misschien in de wijk waar de geloofsgemeenschap met minder ruimte toe kan, behoefte aan een plek voor een klein buurthuis. Of is er een maatschappelijke instelling die elders uit z’n jasje groeit. Of kan het gebouw met een andere, passende functie gecombineerd worden.

 ,,Zo kun je elkaar versterken. We denken graag mee, want we zijn tegen leegstand en voor leefbaarheid.”

Goede afspraken maken

Waalwijk werkt zo aan een Visie Religieus Erfgoed. Waarin de religieuze gebouwen, hun gebruik en mogelijke herbestemming worden beschreven. Met afspraken over welke gebouwen behouden moeten blijven, welke afgestoten kunnen worden. Maar ook afspraken over ‘wat verwacht je van wie op welk moment’. ,,Welke stappen moet je zetten als er plannen zijn met een religieus gebouw.”

Door dat allemaal al vroeg in kaart te brengen, komt bijna automatisch de communicatie met de achterbannen op gang. En begint ook daar het nadenken over de toekomst, voor zover dat al niet was gebeurd.

Soms is sloop enige optie

Hoewel het behoud van markante gebouwen, al dan niet door herbestemming of het combineren van functies uitgangspunt is, is soms sloop de enige optie.

 ,,Stel je hebt vijf protestantse kerken en je zou er uiteindelijk één (moeten) slopen, dan zou je op die plek een mooi park kunnen realiseren en daarmee de wijk een stuk levendiger maken. Of iets anders doen dat belangrijk is. Natuurlijk komen dan ook de financiën om de hoek kijken. Maar maatschappelijk belang mag soms wat kosten.”

Niet alleen maar kommer en kwel

Natuurlijk is het bij de Waalwijkse geloofsgemeenschappen niet alleen kommer en kwel als het gaat om bezoekersaantallen en financiën. ,,Sommige geven aan dat ze geen problemen hebben”, aldus Daandels. ,,Maar niet één geloofsgemeenschap heeft aangegeven groter te willen.”

Vrijwel alle geloofsgemeenschappen in Waalwijk namen deel aan de gesprekken, ook de islamitische gemeenschap.

Vrijwel alle geloofsgemeenschappen in Waalwijk namen deel aan de gesprekken, ook de islamitische gemeenschap. © Beeld werkt

Stel dat Daandels over vijftien jaar door Waalwijk loopt. Is er dan wat het religieus erfgoed betreft veel veranderd?

 ,,Ik denk dat de gebouwen dan meer dynamiek uitstralen, dat er vaker functies zijn gecombineerd. Nu zijn veel van de religieuze gebouwen alleen op bepaalde momenten in het weekend open dan zullen ze de hele week intensiever worden gebruikt.”

Ik hoop dat op plaatsen waar een gebouw toch is gesloopt, er iets herken­baars terugkomt. Iets met meerwaarde

Eric Daandels, wethouder gemeente Waalwijk

Waardevolle gebouwen zullen er volgens de wethouder nog steeds staan. ,,En ik hoop dat op plaatsen waar een gebouw toch is gesloopt, er iets herkenbaars terugkomt. Iets met meerwaarde, waarmee de geschiedenis van de plek tastbaar wordt vastgelegd.”

Religieuze gebouwen

 Waalwijk telt zestien religieuze gebouwen die Rijksmonument zijn; acht religieuze gebouwen zijn gemeentelijk monument; in de inventarisatie staan 21 gebouwen die geen monument zijn.

de tekst loopt door onder de foto

De Mariakerk in Waalwijk is een voorbeeld van herbestemming van een kerk. Een aantal jaren geleden zijn hier appartementen in gemaakt.

De Mariakerk in Waalwijk is een voorbeeld van herbestemming van een kerk. Een aantal jaren geleden zijn hier appartementen in gemaakt. © Patrick Guitjens

Naast rooms-katholieke en protestantse kerken en geloofsgemeenschappen, telt Waalwijk kloostercomplexen, enkele kapellen, moskeeën en een boeddha-tempel.

Waalwijk kent al voorbeelden van herbestemming van kerken. In de RK Maria Onbevlekt Ontvangen zijn appartementen gemaakt. De Theresiakerk in Waspik staat in de verkoop; de Gereformeerde kerk in Sprang-Capelle is nu kantoorpand.

Clemenskerk

Voor de Clemenskerk in Waalwijk zijn plannen voor een combinatie van eerstelijnszorg met huisartsenpraktijk, apotheek, fysiotherapie, woonkamerfunctie, horecavoorziening en mogelijk woonzorgappartementen.

‘Goed dat Waalwijk het samen met de kerken doet’

Kerkgebouw van de 
Hervormde Gemeente 's Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle, Hoofdstraat 25

Kerkgebouw van de Hervormde Gemeente ‘s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle, Hoofdstraat 25 © Jan Korpershoek/ Reliwiki

Gerrit Verhagen is namens de Hervormde Gemeente ‘s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle betrokken bij het overleg dat heeft geleid tot de Visie Religieus Erfgoed.

De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters is blij met het initiatief van de gemeente Waalwijk om breed te kijken naar de religieuze gebouwen en de toekomst ervan. ,,Goed ook dat Waalwijk dat samen met de geloofsgemeenschappen deed.”

Je kunt je voorstel­len dat er op den duur gebouwen over zijn. Dan kun je niet overal een museum van maken

Gerrit Verhagen, Hervormde Gemeente ‘s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

Verhagen laat er geen misverstand over bestaan: ,,Je wilt als geloofsgemeenschap het liefst een eigen gebouw gebruiken en exploiteren. Maar of dat lukt, heeft ook te maken met de financiën. Hoewel niemand in de toekomst kan kijken, kijken we wel vooruit. Je kunt je voorstellen dat er op den duur gebouwen over zijn. Dan kun je niet overal een museum van maken.”

,,Welk gebouw kun je dan gemakkelijker een andere bestemming geven; en welke niet, bijvoorbeeld vanwege hun specifieke inrichting of ligging. Het is goed daar al over na te denken. Voor sommige geloofsgemeenschappen speelt de problematiek rond gebouwen de eerste tig-jaren totaal niet, voor andere juist wel.”

Geen directe aanleiding

Voor Hervormd ‘s-Grevelduin-Capelle is er financieel gezien geen directe aanleiding na te denken over afstoten van gebouwen of een (gedeeltelijk) ander gebruik. ,,Toch is het goed vast stil te staan bij eventuele toekomstige samenwerking of gezamenlijk gebruik van gebouwen.”

Zo telt de uit 1750 stammende monumentale koepelkerk ongeveer 400 zitplaatsen, waarvan er ‘s zondags zo’n honderd bezet zijn. ,,Stel dat een ander kerkgenootschap kleiner gaat, dan kunnen zij ons gebouw wellicht gebruiken op hoogtijdagen.”

Bron