Impressie architectuur perceel verdeling met park.

BoschStaete

Gerealiseerd project

BoschStaete

Een aannemer heeft in de wijk Boschhoeve een groot aantal vrije sector woningen met succes gerealiseerd. Toen hij Eureka in november ’18 benaderde met het verzoek om invulling te geven in de resterende percelen, zijn we gestart met een onderzoek voor de mogelijkheden. Gemeente Nuenen bleken achter te lopen met het Volkshuisvestingprogramma. Locaties hiervoor hebben zij inzichtelijk gemaakt met de Kansenkaart. Boschhoeve bleek ook hierbij te behoren. Echter bleek voor deze locatie een grote behoefte aan zorg op maat. Bij verschillende potentiële particuliere zorgverleners en woningbouwverenigingen hebben wij interviews afgenomen, welke deze behoefte hebben bevestigd. Vanwege de hoogte van de nieuwbouw is er geen overeenstemming bereikt met de Gemeente en is dit project door Eureka geannuleerd in augustus 2020.

Impressie Van Gogh - BoschStaete
Impressie architectuur perceel verdeling met park.
BoschStaete - Gemeente Nuenen - 3
BoschStaete - Gemeente Nuenen - 4
BoschStaete - Gemeente Nuenen - 5
Projectomvang

Diverse percelen voor huur- en woonzorgappartementen. Omvang en aantal bouwblokken nader te bepalen.

Impressie Van Gogh - BoschStaete
Huidige status & planning
  • document
    Vooroverleg gemeente

    November 2018

  • opleverdatum
    Aanpassingen Kansenkaart

    17 September

Meer Gerealiseerde projecten